Giới thiệu

Azorder.net là Hệ thống xử lý đơn nhập hàng order trực tuyến hiện đại nhất Việt Nam.

Trở thành Đại lý

Đại lý nhập hàng của Azorder.net được tạo điều kiện tối đa để phát triển kinh doanh và thu về lợi nhuận cao kể cả khi chỉ làm part-time.

Hướng dẫn nhập hàng

Bạn cần cài đặt Công cụ nhập hàng để đưa sản phẩm vào giỏ hàng tại Azorder.net

Tính phí tự động

Chức năng tính phí tự động có thể đưa ra trang chủ ở vị trí thích hợp để những khách hàng mới nhập giá sản phẩm, chọn cân nặng ước tính --> tự động tính tổng chi phí về VN.