A- TIỀN MẶT
Quý khách có thể  trực tiếp đến kho của NHQC tại Hanoi và HCM để nạp tiền.

B- CHUYỂN KHOẢN

Nội dung chuyển khoản: NAPVI tentaikhoan sodienthoai
(VD: NAPVI alexVu 0912348888)

1. Ngân hàng Techcombank (Tự động nạp ví)
Tạm thời không nhận Chuyển Khoản

2. Ngân hàng Vietcombank (Tự động nạp ví)
Tạm thời không nhận Chuyển Khoản

Quý khách lưu ý nội dung chuyển khoản đúng cú pháp như trên để được hệ thống  nạp ví tự động.