A- TIỀN MẶT
Quý khách có thể  trực tiếp đến kho của NHQC tại Hanoi và HCM để nạp tiền.

B- CHUYỂN KHOẢN

Nội dung chuyển khoản: NAPVI tentaikhoan sodienthoai
(VD: NAPVI alexVu 0912348888)

1. Ngân hàng Techcombank (Tự động nạp ví)
Trần Văn Minh – Số tài khoản: 19032810578017 – Chi nhánh Định Công

2. Ngân hàng Vietcombank (Tự động nạp ví)
Trần Văn Minh – Số tài khoản: 0611001902026 – Chi Nhánh Ba Đình (Hà Nội)

Quý khách lưu ý nội dung chuyển khoản đúng cú pháp như trên để được hệ thống  nạp ví tự động.